Stosowana psychologia zwierząt, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia [SJ-PS']

The exam space will be available from 2023.09.19 12:00 to 2023.09.19 14:00

Stosowana psychologia zwierząt, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia [NZ1-SPZ]

Self enrolment with or without key
The exam space will be available from 2023.07.25 12:00 to 2023.07.25 14:00